Promocje, konkursy, akcje marketingowe

Powrót do oferty
  • Regulamin konkursuZapytaj
  • Regulamin akcji promocyjnej lub marketingowejZapytaj
  • Umowa licencyjna lub umowa o przeniesienie praw w zakresie praw własności przemysłowejZapytaj
  • Umowa licencyjna lub umowa o przeniesienie praw w zakresie praw majątkowych autorskichZapytaj
  • Pozostałem umowy (zlecenia, o świadczenie usług np. marketingowych, o dzieło, współpracy) Zapytaj
  • OFERTA INDYWIDUALNAZapytaj

Nasza oferta obejmuje wszelkie rozwiązania prawne niezbędne dla skutecznego marketingu i promowania Państwa działalności zarówno w Internecie, jak i w innych mediach. Rzetelnie i fachowo opracowane dokumenty zapewnią Państwu: czytelne i jasne dla Klientów zasady organizowanych akcji i konkursów, gwarancję ochrony przysługujących Państwu praw autorskich i praw własności przemysłowej, wolność od ryzyka roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, zgodność zasad organizowanych akcji z przepisami prawa, ochronę Państwa interesów w relacjach ze współtwórcami, współorganizatorami i producentami akcji i kampanii marketingowych.

Państwa pomysłowość w zakresie marketingu i promocji wraz z rzetelną i kompleksową pomocą prawną w zakresie działalności promocyjnej zapewnią Państwu szybki i bezpieczny rozwój biznesu, jak również zaufanie szerokiego grona zadowolonych Klientów.

Doświadczeni radcowie prawni przygotują: regulaminy konkursów, regulaminy promocji i akcji marketingowych, regulaminy akcji promocyjnych w social media, regulamin akcji typu "crowdfunding", umowy licencyjne dotyczące używania znaków towarowych i majątkowych praw autorskich, umowy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kampanii reklamowych, akcji marketingowych itp. (umowy o dzieło, umowy z producentami kampanii reklamowych, umowy o współpracy w ramach programów partnerskich).

Jak to działa?

Wystarczy, że złożą Państwo zamówienie, a niezwłocznie prześlemy formularz w celu ustalenia informacji niezbędnych dla przygotwania zamówionych, indywidualnych, dedykowanych dokumentów. Po otrzymaniu uzupełnionnego formularza prześlemy wycenę prac i przewidywany termin ich realizacji. W razie akcpetacji wyceny zespół radców prawnych przygotuje zamówione dokumenty w wyznaczonym terminie. Wszelkie Państwa ewentualne uwagi będą na bieżąco uwzględniane.

<< <
1
> >>

Masz pytania ? Zadzwoń! tel. 600 978 707