Promocje, konkursy, akcje marketingowe


USŁUGA

MySql databases

24h support

Domains

Sub-domains

Your Text


USŁUGA

REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ LUB MARKETINGOWEJ

UMOWA LICENCYJNA LUB UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW W ZAKRESIE PRAW WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

UMOWA LICENCYJNA LUB UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH AUTORSKICH

POZOSTAŁE UMOWY (ZLECENIA, O ŚWIADCZENIE USŁUG NP. MARKETINGOWYCH, O DZIEŁO, WSPÓŁPRACY)

OFERTA INDYWIDUALNA

Pricing Table WordPress Plugin

Nasza oferta obejmuje wszelkie rozwiązania prawne niezbędne dla skutecznego marketingu i promowania Państwa działalności zarówno w Internecie, jak i w innych mediach. Rzetelnie i fachowo opracowane dokumenty zapewnią Państwu: czytelne i jasne dla Klientów zasady organizowanych akcji i konkursów, gwarancję ochrony przysługujących Państwu praw autorskich i praw własności przemysłowej, wolność od ryzyka roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, zgodność zasad organizowanych akcji z przepisami prawa, ochronę Państwa interesów w relacjach ze współtwórcami, współorganizatorami i producentami akcji i kampanii marketingowych.

Państwa pomysłowość w zakresie marketingu i promocji wraz z rzetelną i kompleksową pomocą prawną w zakresie działalności promocyjnej zapewnią Państwu szybki i bezpieczny rozwój biznesu, jak również zaufanie szerokiego grona zadowolonych Klientów.

Doświadczeni radcowie prawni przygotują: regulaminy konkursów, regulaminy promocji i akcji marketingowych, regulaminy akcji promocyjnych w social media, regulamin akcji typu „crowdfunding”, umowy licencyjne dotyczące używania znaków towarowych i majątkowych praw autorskich, umowy dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kampanii reklamowych, akcji marketingowych itp. (umowy o dzieło, umowy z producentami kampanii reklamowych, umowy o współpracy w ramach programów partnerskich).

Jak to działa?

Wystarczy, że złożą Państwo zamówienie, a niezwłocznie prześlemy formularz w celu ustalenia informacji niezbędnych dla przygotwania zamówionych, indywidualnych, dedykowanych dokumentów. Po otrzymaniu uzupełnionnego formularza prześlemy wycenę prac i przewidywany termin ich realizacji. W razie akcpetacji wyceny zespół radców prawnych przygotuje zamówione dokumenty w wyznaczonym terminie. Wszelkie Państwa ewentualne uwagi będą na bieżąco uwzględniane.