Regulamin Sklepu Internetowego / Serwisu WWW


USŁUGA

MySql databases

24h support

Domains

Sub-domains

Users

Users

Users

Users

Users

Users

Users


USŁUGA

INDYWIDUALNY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO / SERWISU INTERNETOWEGO

POUCZENIE O PLIKACH COOKIES

12 MIESIĘCZNY AUDYT REGULAMINU POD KĄTEM ZMIAN W PRAWIE ORAZ KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH

CERTYFIKAT LEGALNOŚCI

FORMULARZ REKLAMACYJNY

OCENA PROCEDURY REJESTRACJI I SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

NIEZBĘDNE ZMIANY W ZAKRESIE INFORMACJI  UMIESZCZONYCH NA STRONIE

OŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ZGÓD SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA DOTYCZĄCE REGULAMINU

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY I FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PAKIET 5 PORAD PRAWNYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWA SKLEPU

PAKIET STANDARD Z ZAKRESU DANYCH OSOBOWYCHSTANDARD

290 ZŁ


PREMIUM

990 ZŁ

Pricing Table WordPress Plugin


USŁUGA

MySql databases

24h support

Domains

Sub-domains


USŁUGA

INDYWIDUALNY REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO / SERWISU INTERNETOWEGO

NIEZBĘDNE ZMIANY W ZAKRESIE INFORMACJI UMIESZCZONYCH NA STRONIE

12 MIESIĘCZNY AUDYT REGULAMINU POD KĄTEM ZMIAN W PRAWIE ORAZ KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH

PAKIET 5 PORAD W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWA SKLEPU

OFERTA INDYWIDUALNA


CENA

129 zł.

99 zł.

129 zł.

150 .

Pricing Table WordPress Plugin

Nasza oferta to:

 • dedykowany, przygotowany specjalnie dla Państwa, dobry regulamin sklepu internetowego lub sprzedaży na Allegro;
 • dedykowany, przygotowany specjalnie dla Państwa, dobry regulamin serwisu internetowego: społecznościowego, informacyjnego, VOD, reklamowego, platformy blogowej, platformy dzielenia się plikami itp.;
 • komplet wszystkich dokumentów niezbędnych dla branży e-commerce, ze szczególnym uwzględnieniem sklepów internetowych;
 • brak klauzul niedozwolonych- oferujemy  bieżący monitoring regulaminów pod kątem, nie tylko zmian w prawie, ale również aktualnego orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • opieka prawna radców prawnych z bogatym doświadczeniem w obsłudze przedsiębiorców, w tym działających w branży e-commerce;
 • możliwość skorzystania  z doradztwa prawnego w zakresie całej Państwa działalności, w tym np. obsługi reklamacji Klientów
 • bezpieczeństwo Państwa działalności, kompleksowość rozwiązań prawnych, fachowe i rzetelne doradztwo, zaufanie Państwa Klientów.

Jak to działa?

Wiemy, że pisanie regulaminu sklepu internetowego to odpowiedzialna praca. Wystarczy, że złożą Państwo zamówienie, a niezwłocznie prześlemy formularz w celu ustalenia informacji niezbędnych dla przygotwania indywidualnych, dedykowanych dokumentów w ramach zamówionego pakietu. Po otrzymaniu uzupełnionego formularza zespół radców prawnych przygotuje komplet dokumentów w ciągu 3-5 dni roboczych. Wszelkie Państwa ewentualne uwagi będą na bieżąco uwzględniane.

Co Państwo zyskują?

 • ochronę przed postępowaniami o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, które mogą się wiązać z  dużymi kosztami sądowymi;
 • wolność od ryzyka wysokich kar pieniężnych nakładanych przez UOKiK i kar grzywny;
 • pewność, co do skuteczności i ważności zapisów regulaminów i innych dokumentów;
 • bezpieczeństwo w zakresie ewentualnych roszczeń i pozwów sądowych;
 • 12 miesięczny montoring zapewniający aktualność dokumentów w świetle przepisów prawa i orzecznictwa;
 • możliwość przedłużenia ochrony prawnej na kolejne okresy;
 • Świadectwo Legalności poświadczające przygotowanie dokumentacji przez zespół Regulaminywsieci.pl i zgodność dokumentów, w okresie ważności Świadectwa Legalności, z przepisami prawa;
 • powiemy Państwu jak napisać regulamin sklepu internetowego;
 • przygotujemy wzór regulaminu sklepu internetowego;
 • fachowe porady prawne przydatne w bieżącej działalności serwisu internetowego.