W cyklu artykułów przybliżyliśmy już najczęstsze błędy popełnianie przy redagowaniu regulaminów, polegające na posługiwaniu się określonymi, często spotykanymi klauzulami niedozwolonymi. Kolejnym polem, na którym określone nieprawidłowości są często powtarzane przez różnych przedsiębiorców, jest kwestia zgód udzielanych, najczęściej w formie popularnych „checkboxów”, przez Klienta serwisu internetowego. Chcielibyśmy przybliżyć typowe błędy w tym zakresie.

 

  1. Pomijanie potrzebnych oświadczeń

Wielu przedsiębiorców często nie zdaje sobie sprawy,  jak wielu różnych oświadczeń o różnym charakterze wymagają przepisy prawa. W powszechnej świadomości najbardziej obecna jest konieczność uzyskania zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną (choć zdarza się i poprzestanie na jednym z tych oświadczeń).  Przepisy określonych ustaw przewidują jednak szereg różnych innych oświadczeń, których złożenie może okazać się w określonych okolicznościach niezbędne jak np. zgoda na posłużenie się telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym lub automatycznym systemem wywołującym dla potrzeb marketingu bezpośredniego (ustawa Prawo telekomunikacyjne), czy też zgoda na rozpoczęcie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy lub wykonanie usługi w okolicznościach skutkujących utratą prawa do odstąpienia od umowy (ustawa o prawach konsumenta). Oczywiście odebranie wszystkich oświadczeń nie zawsze jest konieczne w każdym przypadku, lecz większość z nich dotyczy czynności typowych dla praktyki sklepów internetowych.
Jednocześnie istotne jest, że przepisy prawa, co do zasady wymagają by dana zgoda  nie była domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści, co oznacza, że każde oświadczenie powinno być odrębne, a pomijanie tego wymogu prowadzi do innego częstego błędu, którym jest….

  1. Łączenie kilku zgód w treści jednego oświadczenia

Ze względu na wskazany zakaz takiego formułowania oświadczeń, aby dana zgoda była dorozumiana z oświadczenia innej treści niedopuszczalne jest aby w jednym oświadczeniu (np. jednokrotnym wyborem poprzez znak ✓) Klient np. wyrażał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie informacji handlowej, przesyłanie newslettera i telefonowanie itp. W tym zakresie najwięcej kontrowersji budzi dwukrotne odbieranie oświadczenia dla przesłania mailingu reklamowego- raz w zakresie przesłania informacji handlowej droga elektroniczną, drugi raz w zakresie posłużenia się komputerem jako telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym dla potrzeb marketingu bezpośredniego.

  1. Zamieszczanie oświadczeń w regulaminie

Poważnym błędem jest zamieszczanie w treści regulaminu lub innego dokumentu oświadczenia, którego treść sprowadza się do tego, że Klient składa dane oświadczenie np. poprzez samo przystąpienie do korzystania z serwisu lub założenie konta. Jak wskazaliśmy zgody wyrażane przez Klienta nie mogą być domniemane zatem aby były skutecznie złożone muszą być każdorazowo, swobodnie wyrażane, w sposób pozytywny poprzez wybór złożenia konkretnego i określonego ściśle oświadczenia.

  1. Domyślne oznaczenie opcji

Podobnym błędem, bo naruszającym wymogi dotyczące wyraźnego wyrażenia zgody przez Klienta, jest pozostawienie w procedurze składania oświadczenia zaznaczonej domyślnie opcji jako wybranej. Prawidłowa praktyka polega zaś na udostępnieniu treści oświadczenia w opcji niezłożonej i pozostawienie konieczności aktywnego działania Klienta dla wyrażenia zgody (np. konieczność wyboru znakiem ✓).

c.d.n

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wpisać prawidłowy adres e-mail.
Aby kontynuować, musisz zaakceptować warunki