AUDYT STRONY INTERNETOWEJ, UDOSTĘPNIANYCH INFORMACJI, PROCEDURY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA